Informatie introducés

  • Tegen betaling van € 2,50 mag maximaal tweemaal per seizoen iemand worden geïntroduceerd.

  • Leden die een gast introduceren betalen vooraf aan de bar en noteren zijn/haar naam en de naam van de introducé op het formulier in de hal van het clubgebouw. Bij afwezigheid van bardienst wordt het bedrag in het bakje gedaan dat bij het formulier in de hal hangt.

  • Nadat een persoon tweemaal is geïntroduceerd kan hij/zij niet door een ander lid van onze vereniging opnieuw worden geïntroduceerd.

  • Introducés zijn niet toegestaan in geval van volle banen, tijdens competities, toernooien en clubactiviteiten.

  • Het TSO-lid is verantwoordelijk voor naleving van het reglement en voor de betaling.